Op de Lankhorsterstraat 21 in Hengelo is Woonerf Luscinia van start gegaan!

De locatie inclusief boerderij, stallen , weilanden, bosperceel en natuurcamping is nu eigendom van Woonerf Luscinia.

De eerste bewoners zijn verhuisd en de dagbesteding is in volle gang. Samen gaan we het terrein de komende jaren omvormen tot een duurzame ambachtelijke woon-werkgemeenschap.

Iedereen is welkom om te komen kennismaken!